Keväällä tehdyn asiakaskyselyn tulokset toivat hyvää näkemystä Ruoholahden Pysäköinnin kehittämiseen.

Avointa palautetta ja kehitysehdotuksia sähköauton lataukseen liittyen saatiin paljon ja näissä yhteisenä nimittäjänä voidaan pitää korkeaa sähkönhintaa ja spot-sähköön siirtymistä. Ruoholahden Pysäköinti on aloittanut yhdessä eParkingin kanssa kehittämään spot-sähkö ominaisuutta, jolla mahdollistetaan jatkossa sähkön pörssihinta suoraan loppuasiakkaille. Ominaisuuden pitäisi olla käytössä ennen vuoden loppua.

Avoimessa palautteessa ja kehitysehdotuksissa eParking.fi sovelluksesta ja verkkosivuista esiin nousivat asiakaspalvelun hitaus ja sovelluksen käytön hankaluus. Näistä molemmista on huomautettu eParkingille ja he tekevät parhaansa näiden asioiden parantamiseen. Kolmas selkeästi nouseva toive oli e-laskun mahdollistaminen, mutta sen edistäminen ei ole mahdollista nykyisillä maksupalveluiden tarjoajilla.

Liitteenä tiivistelmät asiakaskyselystä PDF-muodossa.

Categories:

Tags:

Comments are closed

fiFinnish