Parkkipaikkojen säännöt

Sallittua

 • Auton pysäköinti omalle paikalle
 • Sähköauton lataaminen
 • Moottorin lisälämmittimen käyttö

Ei sallittua

 • Auton peseminen tai korjaaminen
 • Auton tyhjäkäyttö
 • Useamman ajoneuvon pysäköinti
 • Tavaroiden säilyttäminen
 • Liikenteestä poistetun ajoneuvon säilyttäminen

Yrityksemme vastuut

Vastaamme

 • Parkkipaikan kunnossapidosta
 • Sähkötolppien toimivuudesta

Emme vastaa

 • Parkkipaikan luvattoman käytön aiheuttamasta vaivasta
 • Ulkopuolisten aiheuttamasta ilkivallasta
fiFinnish